Kỹ thuật hàn: Lỗi khuyết cạnh mối hàn, nguyên nhân và cách khắc phục

khuyet canh moi han 1

Lỗi khuyết cạnh mối hàn là gì?

Khuyết cạnh mối hàn là dạng khuyết tật xảy ra ở chỗ giao nhau giữa kim loại vật hàn với mối hàn, tạo ra rãnh, rãnh đó gọi là khuyết cạnh. 

Lỗi khuyết cạnh mối hàn

Lỗi khuyết cạnh làm cho tiết diện vật hàn chỗ khuyết giảm, do vậy ứng suất tập trung và là nguyên nhân gây nên phá hỏng liên kết hàn trong quá trình làm việc. 

Nguyên nhân gây khuyết cạnh mối hàn:

Lỗi khuyết cạnh mối hàn có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:

– Do dòng điện hàn quá lớn.

– Hồ quang hàn quá dài.

– Góc độ điện cực và cách di chuyển điện cực chưa hợp lý.

Cách khắc phục hiện tượng khuyết cạnh mối hàn:

– Chọn đúng dòng điện hàn.

– Rút ngắn chiều dài hồ quang.

– Điều chỉnh góc độ điện cực và phương pháp dịch chuyển điện cực thích hợp.

Xem thêm:  Tài liệu kỹ thuật hàn: Cơ sở lý thuyết hàn điện nóng chảy (Phần 2)

Leave a Reply

%d bloggers like this: