Máy hàn Hồng Ký 250A

Đặc điểm Máy hàn Hồng Ký 250A

  • Chức năng chống giật
  • Công nghệ IGBT
  • Mồi lửa nhanh Hot Start
  • Tự động bù hồ quang Arc Force
  • Que 4.0mm liên tục
  • Năng suất đốt que rất cao
  • Hàn công nghiệp nhẹ (xưởng)