Máy khoan búa dùng pin Makita DHR171RFJ 18V

6,500,000.00