Máy khoan động lực dùng pin Makita DHR241RFE 18V 20mm

8,510,000.00