Máy khoan góc dùng pin Makita DA331DWE 10.8V

3,180,000.00