Máy khoan rút lõi bê tông Ken 6110B

Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp, có sẵn tại công ty.