Máy khoan từ DCA AJC23

Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp, có sẵn tại công ty.

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Phụ kiện: 1 bộ chuyển đổi mũi khoan, phụ kiện đi kèm
  • Ứng dụng: Máy khoan lỗ kim loại