Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần: Công nghệ chế tạo máy

cnctm

 

Ngân hàng câu hỏi:

I. Câu hỏi loại 1

1/ Đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của chi tiết dạng hộp?

2/ Đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của chi tiết dạng càng?

3/ Đặc điểm, phân loại, yêu cầu kỹ thuật của chi tiết dạng trục?

4/ Đặc điểm, yêu cầu kỹ thuật của chi tiết dạng bạc?

5/ Đặc điểm, yêu cầu kỹ thuật của chi tiết dạng đĩa?

6/ Lựa chọn vật liệu, phôi và phương pháp chế tạo phôi khi gia công chi tiết dạng hộp?

7/ Lựa chọn vật liệu, phôi và phương pháp chế tạo phôi khi gia công chi tiết dạng càng?

8/ Lựa chọn vật liệu, phôi và phương pháp chế tạo phôi khi gia công chi tiết dạng trục?

9/ Lựa chọn vật liệu, phôi và phương pháp chế tạo phôi khi gia công chi tiết dạng bạc?

10/ Lựa chọn vật liệu, phôi và phương pháp chế tạo phôi khi gia công chi tiết dạng đĩa?

11/ Phân loại các mối lắp trong sản phẩm cơ khí, phân tích phương pháp lắp lẫn hoàn toàn?

12/ Phân tích phương pháp lắp lẫn không hoàn toàn, phương pháp chọn lắp?

13/ Phân tích phương pháp lắp sửa, phương pháp lắp điều chỉnh?

II. Câu hỏi loại 2

1/ Phân tích phương án chọn chuẩn tinh là mặt phẳng kết hợp với hai lỗ vuông góc với mặt phẳng ấy khi gia công chi tiết dạng hộp?

2/ Phân tích phương án chọn chuẩn tinh là hệ ba mặt phẳng vuông góc khi gia công chi tiết dạng hộp?

Xem thêm:  Cách chỉnh dòng điện cho từng loại que hàn

3/ Phân tích phương án chọn chuẩn tinh là mặt phẳng kết hợp với hai lỗ vuông góc với mặt phẳng ấy khi gia công chi tiết dạng càng?

4/ Phân tích phương án chọn chuẩn tinh là hệ ba mặt phẳng vuông góc khi gia công chi tiết dạng càng?

5/ Kể tên một số phương án chọn chuẩn thô khi gia công chi tiết dạng hộp?

6/ Kể tên một số phương án chọn chuẩn thô gia công mặt phẳng khi gia công chi tiết dạng càng?

7/ Phân tích phương án chọn chuẩn thô gia công lỗ cơ bản thứ nhất khi gia công chi tiết dạng càng?

8/ Phân tích phương án chọn chuẩn thô gia công lỗ cơ bản thứ hai khi gia công chi tiết dạng càng?

9/ Phân tích phương án chuẩn tinh gia công các bề mặt chính của chi tiết dạng bạc trên một và hai lần gá đặt?

10/ Phân tích phương án chuẩn tinh gia công các bề mặt chính của chi tiết dạng bạc trên ba và bốn lần gá đặt?

11/ Kể tên một số phương án chọn chuẩn thô khi gia công chi tiết dạng trục?

12/ Phân tích phương án chọn chuẩn tinh là hai lỗ tâm khi gia công chi tiết dạng trục?

13/ Phân tích phương án chọn chuẩn tinh là mặt trụ ngoài khi gia công chi tiết dạng trục?

14/ Kể tên và phân tích các phương án chọn chuẩn thô khi gia công chi tiết dạng đĩa?

Xem thêm:  Tài liệu kỹ thuật hàn: Cơ sở lý thuyết hàn điện nóng chảy (Phần 2)

15/ Phân tích các phương án chọn chuẩn tinh khi gia công chi tiết dạng đĩa?

III. Câu hỏi loại 3

1/ Biện pháp gia công mặt phẳng chuẩn và lỗ chuẩn khi gia công chi tiết dạng hộp?

2/ Biện pháp gia công các lỗ phụ trên chi tiết dạng hộp?

3/ Biện pháp gia công mặt đầu trên chi tiết dạng càng?

4/ Biện pháp gia công lỗ đầu nhỏ trên chi tiết dạng càng?

5/ Biện pháp gia công lỗ đầu to trên chi tiết dạng càng?

6/ Biện pháp gia công các bề mặt phụ trên chi tiết dạng càng?

7/ Biện pháp khỏa mặt đầu và khoan tâm khi gia công chi tiết dạng trục?

8/ Những chú ý khi gia công chi tiết dạng trục cỡ lớn?

9/ Những chú ý khi gia công chi tiết trục rỗng?

10/ Các biện pháp khi gia công mặt lệch tâm tròn xoay có độ lệch tâm nhỏ trên trục?

11/ Các biện pháp gia công mặt lệch tâm không tròn xoay có độ lệch tâm nhỏ trên trục?

12/ Các biện pháp gia công mặt lệch tâm tròn xoay có độ lệch tâm lớn trên trục (trục khuỷu)?

13/ Biện pháp gia công các bề mặt chính trên chi tiết dạng bạc trước nhiệt luyện?

14/ Biện pháp gia công các bề mặt chính trên chi tiết dạng bạc sau nhiệt luyện?

15/ Biện pháp gia công các bề mặt phụ trên chi tiết dạng bạc?

16/ Những chú ý khi gia công chi tiết dạng bạc?

Xem thêm:  Cách sử dụng máy cắt sắt

17/ Biện pháp gia công bề mặt lỗ chính trên chi tiết dạng đĩa và bánh răng?

18/ Trình bày phương pháp phay bánh răng trụ theo nguyên lý định hình?

19/ Trình bày phương pháp phay lăn răng?

20/ Trình bày phương pháp lọc răng bằng dao dạng bánh răng?

21/ Trình bày phương pháp chạy rà bánh răng trụ?

22/ Trình bày phương pháp mài bánh răng trụ theo nguyên lý bao hình?

23/ Trình bày phương pháp mài bánh răng trụ theo nguyên lý định hình? 

24/ Trình bày phương pháp gia công răng bánh răng côn răng thẳng theo phương pháp chép hình?

25/ Trình bày phương pháp gia công răng bánh vít theo phương pháp tiến dao hướng kính?

26/ Trình bày phương pháp gia công răng bánh vít theo phương pháp tiến dao tiếp tuyến?

27/ Trình bày phương pháp gia công răng bánh vít theo phương pháp tiến dao phối hợp?

28/ Đặc điểm của phương pháp gia công răng bánh vít bằng dao bay?

IV. Câu hỏi loại 4

1/ Các biện pháp công nghệ khi gia công các lỗ đồng trục trên chi tiết dạng hộp?

2/ Các biện pháp công nghệ khi gia công các lỗ bố trí trên một mặt phẳng khi gia công chi tiết dạng hộp?

3/ Trình bày về hàm mục tiêu tối ưu hóa quá trình cắt khi tiện?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.