Thế nào là các vị trí hàn trong không gian: 1F, 2F, 3F, 4F, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G?

ky thuat han ong 9

Các vị trí hàn trong không gian

Theo tiêu chuẩn Nga, vi trí mối hàn trong không gian được phân loại theo chuẩn sau:

– Hàn sấp (hàn bằng) là những mối hàn phân bố trên các mặt phẳng thuộc góc từ 0 – 60º

–  Hàn đứng (hàn leo) là những mối hàn phân bố trên các mặt phẳng thuộc góc từ 60º – 120º.

–  Hàn ngang là các mối hàn phân bố trên các mặt phẳng trong góc 60º – 120º, phương mối hàn song song với mặt phẳng nằm ngang.

–  Hàn trần là những mối hàn được phân bố trên các mặt phẳng thuộc góc từ 120º – 180º

vi tri moi han trong khong gian

Thường khi hàn người thợ hàn phải ngửa mặt lên trên về phía hồ quang nên còn gọi là hàn ngửa.

Các vị trí hàn trong hầu hết các trường hợp được chia ra thành hàn kết cấu và hàn ống. Các vị trí kết cấu là cho hàn tấm, các vị trí hàn ống cũng được áp dụng với hàn ống với tấm hoặc hàn với mặt phẳng nghiêng.

Các vị trí hàn kết cấu được mã hóa theo quy tắc sau:

Với chữ số đầu tiên thể hiện vị trí hàn:
1 : Vị trí hàn bằng
2 : Vị trí hàn ngang
3 : Vị trí hàn đứng
4 : Vị trí hàn trần

Từ quy tắc trên ta có các vị trí hàn như sau:

Xem thêm:  Các bước hàn TIG cơ bản

Đối với hàn ống vị trí và kiểu mối hàn cũng phân loại tương tự như sau

Chữ số đầu tiên chỉ vị trí hàn:
1 : Vị trí nằm ngang và thợ hàn hàn ở vị trí hàn bằng khi ống quay
2 : Vị trí gá đứng và thợ hàn thực hiện mối hàn ngang.
5 : Vị trí ống ngang cố định và thợ hàn hàn mối hàn trần, mối hàn ngang và mối hàn bằng.
6 : Ống ở vị trí 45° và thợ hàn thực hiện hàn ở vị trí hàn bằng, hàn ngang, hàn đứng và hàn trần.

Chứ cái tiếp theo thể hiện loại mối hàn:
F : Mối hàn góc.
G : Mối hàn rãnh.
R : Vị trí hạn chế.
“R” hay vị trí hạn chế được miêu tả trong các trường hợp phức tạp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *